Blog News Offer Shop

Lifewave X39

🇬🇧
THE POWER OF YOUR OWN STEM CELLS
Stem cells can transform into almost any cell needed to repair and regenerate damaged cells such as blood cells, skin cells and liver cells.
As we age, we produce less and less stem cells, slowing down our body’s ability to repair itself.
The stem cell activation patch stimulates your body’s own stem cells in a completely safe, non-invasive, non-transdermal and cost-effective way.

Feel your best – regardless of age. Be active, sleep better, stay sharp, experience less pain, faster wound healing and reduce the appearance of fine lines and wrinkles.

Live your life to the fullest, because there’s no time like now!

THE PROBLEM
By age 35, you have lost over half of your Stem Cell activity and by age 60,
you will lose almost all of your Stem Cell activity.​

https://www.lifewave.com/holisticclinic

🇵🇱
MOC WŁASNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Komórki macierzyste mogą przekształcić się w prawie każdą komórkę potrzebną do naprawy i regeneracji uszkodzonych komórek, takich jak komórki krwi, komórki skóry i komórki wątroby.
Wraz z wiekiem produkujemy coraz mniej komórek macierzystych, co spowalnia zdolność naszego organizmu do samonaprawy.
Plaster aktywujący komórki macierzyste stymuluje własne komórki macierzyste organizmu w całkowicie bezpieczny, nieinwazyjny, nie przezskórny i opłacalny sposób.

Poczuj się jak najlepiej – niezależnie od wieku. Bądź aktywny, śpij lepiej, zachowaj ostrość, doświadczaj mniej bólu, szybszego gojenia się ran i zmniejsz widoczność drobnych linii i zmarszczek.

PROBLEM
W wieku 35 lat traci się ponad połowę aktywności komórek macierzystych, a w wieku 60 lat – prawie całą,
utracisz prawie całą aktywność komórek macierzystych.

Żyj pełnią życia, bo nie ma na to czasu!

https://www.lifewave.com/holisticclinic

Related posts